Aktuality

13. 06. 2018

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2017/2018 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 31. 5. 2018 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého…

číst dále
13. 06. 2018

Školní poznávací zájezd - Zámek Častolovice

Žáci 1.,4. a 5. ročníku se ve středu 6. 6. 2018 zúčastnili školního poznávacího zájezdu do Častolovic. Absolvovali jsme prohlídku expozic soukromého renesančního zámku, kde se dětem nejvíce líbil rytířský sál, tajné dveře, renesanční ložnice a dětský pokojíček. Dále jsme navštívili zámecký zvěřinec…

číst dále
07. 06. 2018

LIKO SVITAVY

Ve dnech 22. 5. a 29. 5. navštívili žáci druhého stupně společnost LIKO SVITAVY. Žáci si rozšířili své znalosti z oblasti sběru a svozu komunálního odpadu, nakládání s nebezpečným odpadem a především jak správně třídit odpad. Dále měli žáci jedinečnou příležitost prohlédnout si třídící linku a…

číst dále
17. 05. 2018

NOC S ANDERSENEM

Dne 20. 4. 2018 proběhla na naší škole v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti akce s názvem "NOC S ANDERSENEM" ( téma: Komisař Vrťapka), která byla zejména určena pro žáky prvního stupně (1. - 5. ročník). Všechny děti spolupracovaly ve skupinkách na úkolech, které si pro ně připravily žákyně 8.…

číst dále
29. 04. 2018

Sběr papíru

V týdnu 23. 4. - 27. 4. 2018 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Žáci přispěli v této sběrové akci množstvím 2400 kg papíru, díky nim získala naše škola částku 3400 Kč. Převážná část takto získaných finančních prostředků bude použita na nákup vybavení do odpočinkových zón pro první i druhý…

číst dále
27. 04. 2018

Ředitelské volno

Ve dnech 30. dubna a 7. května 2018 je žákům základní školy uděleno ředitelské volno z provozních a organizačních důvodů.

číst dále
27. 04. 2018

Přehlídka dravců na ZŠ

Ve středu 21. 3. se žáci základní školy zúčastnili výukového programu "Přehlídka dravců". Sokolníci k nám přivezli několik dravců na ukázku a pověděli o nich žákům zajímavé informace. Z počátku si žáci vyslechli několik informací k představeným dravcům a následně byli vyzkoušeni z vyslechnutých…

číst dále
26. 04. 2018

Obvodní kolo ve vybíjené

Dne 19. 4. 2018 se 4. a 5. ročník naší školy zúčastnil obvodního kola ve vybíjené II. kategorie. Turnaj proběhl na sportovní hale Na střelnici ve Svitavách. Naši školu reprezentovali: Samuel Oblouk, Vojtěch a Jan Dulkajovi, Petr Zeman, Karolína Kristýna Lneničková, Samuel Lakatos, Daniel Pohanka,…

číst dále
11. 04. 2018

Turnaj ve vybíjené

Dne 20. 3. 2018 se žáci 3. třídy naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené. Turnaj proběhl na ZŠ Felberova ve Svitavách. Naši školu reprezentovali: Vojtěch Havlát, Jakub Černý, Jan Polák, Adam Rybka, Filip Lašek, Miloš Šisler, Barbora Stečínská, Kamila Kroupová, Markéta Zahradníková, Kateřina…

číst dále