Mateřská škola

Počet tříd - 2

Počet dětí: I. třída - 28

II. třída - 17

Věk dětí: 3 - 6 let

Počet učitelek: 4 (1 asisten pedagoga)

Provoz MŠ: 6:30 - 16:00

Děti přichází do MŠ do 8:00. V této době jim je nabídnuta společná činnost např.z oblasti výtvarné či pracovní (kreslení, stříhání, lepení, malování). Střídáme různé techniky a metody práce. Děti, které o práci zájem nemají, si hrají podle svého přání a výběru hraček a později je k činnosti znovu motivujeme. Po 8 hodině se děti připravují na svačinu a poté pokračují ve svých zvolených činnostech. V této době také probíhá individuální práce s dětmi. Další část dopoledne vyplňuje činnost řízená, kde se děti seznamují s písněmi a básničkami s pohybovým doprovodem, hrajeme hry a cvičíme. Každý den provádíme jazykovou chvilku, kde si děti procvičí mluvidla. Vědomostní chvilky probíhají v komunikačním kruhu. Tady mají děti možnost k sebereflexi - co se jim líbilo/nelíbilo, povedlo/nepovedlo. Následuje pobyt venku. Ten je realizován podle počasí a ročního období. Děti mají možnost hrát si na zahradě, chodíme na procházky a v zimním období děti bobují v areálu MŠ. Po obědě přichází odpočinek se čtením pohádky. Odpoledne si děti hrají, probíhá individuální práce s dětmi, dodělávání výrobků, využívání vzdělávacích programů na PC.