Základní škola

O škole

Základní škola v Opatově je úplná základní škola, poskytující vzdělání dětem z Opatova, Opatovce a Svitav. Patří do sítě „Zdravých škol“ a aktivně pracuje v hnutí „Na vlastních nohou“. Škola je prostorná, I. stupeň je moderní přízemní budova, II. stupeň je v původní, staré budově školy. Obě budovy jsou propojeny spojovací chodbou poskytující dostatek prostor pro výuku obou stupňů. Po povodních v roce 1997 byla většina prostor v přízemí jednotlivých pavilónů postupně rekonstruována. Byla nově opravena tělocvična, která je prostorná, má moderní umělý povrch a je využívána nejen školou, ale i širokou veřejností. Od 1. 1. 2003 patří k naší organizaci ještě odloučené pracoviště — mateřská škola s vlastní školní jídelnou. Ta též sídlí v prostorné moderní budově spolu se zdravotním střediskem. V areálu školy je nové venkovní hřiště s umělým povrchem, venkovní stoly na stolní tenis a nově vybudované prolézačky pro školní družinu.

Ve škole je 13 učeben z toho 7 kmenových, je zde i počítačová učebna, školní knihovna a kuchyňka, učebna pro školní družinu.

Zřizovatel školy : Obec Opatov

Kontakty

Ředitel školy - 461 593 135, mobilní telefon 731 615 261
Školní jídelna - 461 593 155, mobilní telefon 728 206 586
e-mail : zs.opatov@tiscali.cz

Zvonění

  1. 7.45 - 8.30
  2. 8.45 - 9.30
  3. 9.50 - 10.35
  4. 10.45 - 11.30
  5. 11.40 - 12.25
  6. 12.35 - 13.20
  7. 13.30 - 14.15
  8. 14.25 - 15.10