Výzva č. 80

Spolu to zvládneme, registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0..0/20_080/0018276

Od 1. 9. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Z finančních prostředků v celkové výši 613.985,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Školní asistent  personální podpora ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve výuce ZŠ
  • Školní asistent - personální podpora MŠ
  • Projektový den mimo školu (MŠ)
  • Projektový den ve výuce MŠ