Aktuality

20. 06. 2022

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 15. 6. 2022 se v místní knihovně konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice Jirušová a její vnučka Pavlína si pro děti připravily pohádkový příběh o Šípkové Růžence, kterou děti svým čtením musely probudit ze zakletí, a ona je pak slavnostně pasovala na čtenáře. Děti nakonec…

číst dále
10. 06. 2022

Čarodějné odpoledne ve škole

28. dubna jsme ve venkovních prostorách školy strávili zábavné odpoledne plné čarodějných soutěží. Žáci si vysoutěžili spoustu sladkých odměn. Ohodnocené byly i nejhezčí masky čarodějnic a čarodějů. Čarodějné odpoledne dovršilo opékáním špekáčků u společného ohniště.

číst dále
08. 06. 2022

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2021/2022 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 30. 5. 2022 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého…

číst dále
06. 06. 2022

Sportovní den k Mezinárodnímu dni dětí

Dne 1. 6. 2022 uspořádali žáci devátého ročníku pro své spolužáky z nižších tříd sportovní den k příležitosti Mezinárodního dne dětí. Žáci byli rozděleni do skupin a na vyznačené trase plnili na osmi stanovištích zadané úkoly. Za splnění úkolů získávali body. Vítězem za 1. - 3. ročník se stal tým…

číst dále
06. 06. 2022

Výlet 1. třídy

Dne 31.5.2022 se první třída vydala na dobrodružný výlet za poznáváním přírody do Svitav. Kolem 8 hodiny jsme s dětmi vystoupili v Lačnově, pokračovali jsme po zadní cestě do lesa. Děti byly velmi hladové a na každé zastávce svačily viz foto. Po cestě jsme sbírali listy ze stromů a keřů, které si…

číst dále
06. 06. 2022

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti

Podrobné informace k zápisu do první třídy pro ukrajinské děti naleznete v sekci "ZÁPIS DO 1.TŘÍDY".

číst dále
31. 05. 2022

Dny florbalu

DNY FLORBALU Ve dnech 23.-25.5. 2022 se žáci naší školy zúčastnili florbalového turnaje v České Třebové. V pondělí 23.5.2022 žáci 1. stupně-Denis Oblouk, Michal Polák, Mikuláš Malík, Matěj Struhár a Lukáš Štursa, v úterý 24.5. 2022 chlapci 6.-7.třídy- Vojtěch Havlát, Adam Polák, Adam Rybka, Radim…

číst dále
19. 05. 2022

Platba za obědy - červen

Placení obědů na měsíc červen ve dnech: 30. a 31. 5. 2022 vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.00 do 13.30 hod.

číst dále
04. 05. 2022

Čarodějné odpoledne ve škole

Odpoledne 28.4. se ke škole sletěli čarodějové a čarodějnice ve svých maskách, aby si užili spoustu čarodějných úkolů a disciplín (hod koštětem do dálky, chytaání pavouků, chůze na chůdách, čarodějný kvíz, let na koštěti). Žáci si vysoutěžili sladké odměny. Za nejhezčí čarodějnický kostým byli…

číst dále