Aktuality

29. 12. 2019

Vánoční dílny 2019

Letošní vánoční dílny se nesly v tradičním duchu vyrábění přáníček, ozdob a vánoční výzdoby. Ve školní kuchyňce bylo možno posedět u kávy a cukroví. Novinkou byly zvyky. Děti si mohly vyzkoušet odlévání olova, rozkrajování jablek, pouštění svíček v ořechových skořápkách.Oblíbeným zastavením bylo…

číst dále
16. 12. 2019

S hudbou proti drogám

Dne 12. 12. 2019 proběhl na 2. stupni preventivní program s názvem „S hudbou proti drogám.“ Program byl zaměřen na prevenci užívání drog, alkoholu, cigaret a varování před rizikovými fenomény, jako je mentální anorexie, HIV/AIDS … Díky profesionálním muzikantům měli naši žáci možnost poslechnout si…

číst dále
12. 12. 2019

Projektový den školní družiny

Projektový den školní družiny - Ekocentrum a záchranná stanice Pasíčka V posledním listopadovém týdnu navštívili žáci školní družiny záchrannou stanici Pasíčka. Program byl rozdělený do dvou částí. V první jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě včel a jejich zimování. Děti si mohly…

číst dále
12. 12. 2019

Mikuláš ve škole

Dne 4. 12. 2019 k nám do MŠ a ZŠ přišel Mikuláš a jeho pomocníci. Nejmenší děti měly obrovský strach z čertů, ale nakonec sebraly odvahu a řekly několik básniček. Na závěr byly odvážné všechny děti z MŠ i ZŠ a vyfotily se s Mikulášem, čerty a anděly. Samozřejmě nechyběla sladká odměna.

číst dále
09. 12. 2019

Sběr papíru

 V týdnu 11.11. - 15.11. 2019 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Žáci přispěli v této sběrové akci množstvím 2 520 kg papíru, díky nim získala naše škola částku 2 980,- Kč. Převážná část takto získaných finančních prostředků bude použita na nákup vybavení do odpočinkových zón pro první i…

číst dále
02. 12. 2019

Charita v Poličce

Dne 29. 11. 2019 navštívili žáci 6. a 7. ročníku adventní výstavu s názvem „S vůní vanilky“ na téma „Betlém, město chleba“. Výstava proběhla v Oblastní Charitě Polička. Žáci měli možnost poznat blíže zajímavá řemesla. Na úvod poznali něco z pekařského umění zakončeném ochutnávkou chleba. Děti…

číst dále
02. 12. 2019

Cesta kolem světa

Dne 18. 11. 2019 proběhl celoškolní projekt CESTA KOLEM SVĚTA Žáci 1. ročníku se zaměřili na obec Opatov. Česká republika byla hlavním tématem pro 2. a 3. ročník. Děti pracovaly se slepou mapou, vyjmenovaly si velká města ČR a na závěr lepily erby do slepé mapy. Žáci 4. ročníku se blíže seznámili s…

číst dále
21. 11. 2019

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 31. října 2019 se ve škole v odpoledních hodinách konal Den otevřených dvěři. V tento den se do školy přišla podívat spousta lidí (rodinní příslušníci dětí ze základní i mateřské školy, naši bývalí žáci, zastupitelé obce, ...). Všichni měli možnost si prohlédnout celou školu, zvláště…

číst dále
21. 11. 2019

Třicáté výročí sametové revoluce

V pátek 15. 11. 2019 jsme část vyučovacích hodin  na prvním i druhém stupni věnovali tomu, abychom dětem přiblížili sametovou reovoluci a vysvětlili její význam. V hodinách českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy jsme si o této události povídali a děti také měly možnost zhlédnout dokument, kde…

číst dále