Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
14. 06. 2019

Projektový den v MŠ

V pátek 7. 6. 2016 v rámci projektového dne si děti vyzkoušely pod vedením Michala Poláka "přežití" v lese. Cílem projektu bylo, aby děti bez pomoci dospělé osoby či určitého nářadí apod., postavily přístřešek, dokázaly přenést vodu např. pomocí ponožky, ošetřit poraněného a dozvědět se spoustu…

číst dále
14. 06. 2019

Sponzorský dar pro děti z MŠ

Touto cestou bychom velice rádi poděkovali SDH Opatov za sponzorský dar v podobě finančního obnosu ve výši 5025 Kč. Díky sponzorskému daru byly nakoupeny v rámci předčtenářské gramotnosti knihy pro děti. Veliké DÍKY  

číst dále
14. 06. 2019

Šmoulové na výletě

Ve středu 12.6.2019 se děti a paní učitelky vypravily na školní výlet do Janova na statek s koníky. Hned po příjezdu se děti nasvačily a poté šly do stáje, kde jim paní od koní přednesla výklad o životě koní a péči o ně. Někteří koníci nás sami pozdravili otevřením vrátek od stáje, jiní na nás rádi…

číst dále
12. 06. 2019

Den dětí v MŠ

V pátek 31. června se děti z obou tříd MŠ sešly na školní zahradě a oslavily společně svátek všech dětí.Děti soutěžily v házení balónů na karnevalového šaška, přenášely vodu lžící do lavoru, hádaly dle obrázků logické disciplíny.Jejich šikovnost byla odměněna sladkostí a papírovou medailí, kterou…

číst dále
12. 06. 2019

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2018/2019 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 31. 5. 2019 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého…

číst dále
10. 05. 2019

Technohrátky SOU a SOŠ Lanškroun

Ve čtvrtek 9.5. se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili akce Technohrátky na SOU a SOŠ Lanškroun. Žákům byly představeny obory technické, jako jsou nástrojář, elektromechanik nebo mechanik elektrotechnik. Pro dívky byly mnohem atraktivnější obory kadeřnice, kosmetička nebo knihař. V rámci Technohrátek…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.