Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
12. 03. 2019

Lyžování v Čenkovicích

V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 se 5 dětí z MŠ a 41 žáků ZŠ zúčastnilo lyžování ve ski resortu v Čenkovicích pod vedením zkušených instruktorů a zodpovědných učitelek Mgr. D. Crhové, Mgr. L. Šudomové a Bc. D. Holasové. Den po dni si děti a žáci zdokonalovali své zkušenosti a dovednosti v lyžování.…

číst dále
12. 03. 2019

Sportovní týden - lyžování Čenkovice 2019

V týdnu od 18. do 22. 2. 2019 se 5 dětí z MŠ a 41 žáků ZŠ zúčastnilo lyžování ve ski resortu v Čenkovicích pod vedením zkušených instruktorů a zodpovědných učitelek Mgr. D. Crhové, Mgr. L. Šudomové a Bc. D. Holasové. Den po dni si děti a žáci zdokonalovali své zkušenosti a dovednosti v lyžování.…

číst dále
07. 03. 2019

Projektový den v centru EDEN

Dne 5.3.2019 se žáci 6. až 8. ročníku zúčastnili projektového dne v Ekopavilonu centra Eden, kde pro nás byl připraven program ČTYŘI ŽIVLY. V rámci 4 pater Ekopavilonu byly žákům představeny jednotlivé živly - Země, voda, vzduch a energie. Žáci si zde mohli vyzkoušet mimo jiné roztřídit odpadky,…

číst dále
25. 02. 2019

Divadélko JOJO

Ve středu 20.2.2019 shlédly děti z MŠ divadelní představení O nezbedných kůzlátkách. Děti si společně s divadélkem Jojo zazpívaly známé písně, zahádaly hádanky, poradily kůzlátkům i vlkovi správné a slušné chování. Návštěva divadélka přiblížila dětem svět kultury a umění a utužila pravidla vzájemné…

číst dále
25. 02. 2019

Sportovní týden ve škole

V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 probíhal na naší škole sportovní týden. Část žáků ho strávila lyžováním v Čenkovicích. A ani zbylí žáci, kteří ve škole, zůstali, nezaháleli a strávili ho různými sportovními aktivitami a také jednou kulturní. V pondělí 18. 2. jsme strávili dopoledne v tělocvičně,…

číst dále
25. 02. 2019

Projektový den - Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhla ve všech třídách naší školy první část projektového dne, který byl zaměřen na problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí.   ročník Děti z první třídy se seznámily se základními informacemi o tom, jak se chovat, aby se chránily a předcházely úrazům.…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.