Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
19. 05. 2022

Platba za obědy - červen

Placení obědů na měsíc červen ve dnech: 30. a 31. 5. 2022 vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.00 do 13.30 hod.

číst dále
04. 05. 2022

Čarodějné odpoledne

Dne 28. 4. se děti z mateřské školy zúčastnily zábavného odpoledne pod taktovkou základní školy. Akce byla zaměřena na plnění čarodějných úkolů a za každý splněný úkol byly děti odměněny sladkou odměnou. Po zábavě jsme se všichni přesunuli k ohni a opekli jsme si špekáčky, které nám po zimním…

číst dále
04. 05. 2022

Čarodějné odpoledne ve škole

Odpoledne 28.4. se ke škole sletěli čarodějové a čarodějnice ve svých maskách, aby si užili spoustu čarodějných úkolů a disciplín (hod koštětem do dálky, chytaání pavouků, chůze na chůdách, čarodějný kvíz, let na koštěti). Žáci si vysoutěžili sladké odměny. Za nejhezčí čarodějnický kostým byli…

číst dále
04. 05. 2022

DEN ZEMĚ - projektový den

4., kdy si celosvětově připomínáme Den Země, proběhl v naší škole projektový den zaměřený právě na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. První dvě vyučovací hodiny se žáci vzdělávali ve třídách. V prvním ročníku se zaměřili na třídění odpadu a naši obec z pohledu životního prostředí.…

číst dále
28. 04. 2022

Zápis do 1. třídy

V úterý 26. 4. 2022 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku, kterého se zúčastnilo třináct budoucích prvňáčků. Všem se u zápisu dařilo a za své výkony si odnesli drobné dárečky. Nově přijatým žáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo a dobře vedlo.

číst dále
26. 04. 2022

Platba obědů na měsíc květen 2022

Obědy se budou platit ve dnech 28. a 29. 4. 2022 vždy od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.00 do 13.30 hod.

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.