Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
19. 12. 2018

Vánoční besídka ve třídě Šmoulů

V předvánočním odpoledni se sešli v naší třídě rodiče dětí z naší mateřské školky. Začátek prosince se nesl v duchu příprav na nejkrásnější svátek v roce, na Vánoce. Děti z naší třídy se věnovaly nácviku příprav vánočního pásma a předvedly jej ve čtvrtek 13. 12. 2018 svým rodičům a blízkým.…

číst dále
19. 12. 2018

Pečení perníčků v centru

Ve středu 13. 12. 2018 děti z první třídy MŠ "Šmoulové" navštívily místní volnočasové centrum, kde si upekly vánoční perníčky. Paní Vlasta Jirušová a Jana Kovářová nám připravily příjemné prostředí, perníkové těsto a za poslechu vánočních koled jsme se dali do práce. Celá herna byla perníkem…

číst dále
19. 12. 2018

Vánoční dílny a prodejní výstava

Letošní vánoční dílny zahájily svým pěveckým vystoupením děti ze školní družiny. Ani zvonění školního zvonku nenarušilo krásnou předvánoční atmosféru. Poté si děti vyrobily drobné vánoční dekorace a rodiče mohli navštívit školní kuchyňku s tradičním punčem a občerstvením. Celé sváteční odpoledne…

číst dále
11. 12. 2018

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

1. prosince se žáci naší školy zúčastnili slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby před Obecním úřadem v Opatově. Po projevu pana starosty zazpívaly děti vánoční koledy a podpořily tak krásnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem za hojnou účast - sešlo se 39 dětí.

číst dále
11. 12. 2018

Mikuláš ve školce

Ve středu 5.12.2018 k nám do mateřské školy přišla dlouho očekávaná návštěva nebeská i pekelná. Děti přednesly čertům, andělům i Mikuláši krásné písně a básně. Ty statečné děti si sáhly čertíkovi na kožich. Děti dostaly od Mikuláše sladkou nadílku, poděkovaly mu a pozvaly jej příští rok na další…

číst dále
11. 12. 2018

Šachový turnaj

Dne 4.12. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v šachu družstev, které se konalo ve Svitavách. Školu reprezentovali 4 žáci: Michal Kýr, Aneta Broulíková, Vojtěch Dulkaj a Samuel Oblouk.  Šachového turnaje se zúčastnilo 11 družstev a Opatov obsadil krásné 7. místo. Poděkování patří všem…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.