Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
21. 06. 2018

Výlet do Šiklova mlýna

Ve středu 13. 6. 2018 2., 3., 6., 7. a 8. ročník vyrazil na výlet do Šiklova mlýna. Naše první zastávka byla v Dolní Rožínce, kde jsme navštívili strašidelný zámek Draxmoor. Nejdříve jsme zhlédli 3D kino, kde nás uvítala čarodějnice, poté jsme si celý zámek prošli a na závěr se svezli strašidelným…

číst dále
21. 06. 2018

Sportovně-dopravní den

Dne 5. 6. 2018 uspořádali žáci 9. ročníku sportovně-dopravní den pro 1. až 8. třídu. Program měl dvě části. V první z nich hledaly děti indicie ukryté na různých místech naší obce. Po zdárném vyluštění hádanek byly vpuštěny do lesa k plnění úkolů. Tamní stanoviště je prověřila ze znalosti…

číst dále
21. 06. 2018

Projektový den

V pátek 25. 5. 2018 se uskutečnil projektový den pod názvem "Cesta kolem Opatova." Projekt byl zaměřen na poznání okolí Opatova a místních firem. Navštívili jsme firmu POLAK CZ, která se zabývá výrobou dílenského nábytku. Zde nám bylo umožněno nahlédnout přímo do výrobní haly. Dále jsme pokračovali…

číst dále
13. 06. 2018

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2017/2018 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 31. 5. 2018 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého…

číst dále
13. 06. 2018

Poznávací výlet "Perníková chaloupka" - I. třída MŠ

Po příjezdu na místo proběhlo přivítání dětí a převyprávění pohádky za pomoci dětí. Hned na začátku se zlá Ježibaba zlobila na děti, protože některé děti zapomněly pozdravit a tak proběhla i výchovná část, co děti vloastně v pohádce neudělaly? "Jaká, že to existují kouzelná slovíčka?" Děti měly…

číst dále
13. 06. 2018

Školní poznávací zájezd - Zámek Častolovice

Žáci 1.,4. a 5. ročníku se ve středu 6. 6. 2018 zúčastnili školního poznávacího zájezdu do Častolovic. Absolvovali jsme prohlídku expozic soukromého renesančního zámku, kde se dětem nejvíce líbil rytířský sál, tajné dveře, renesanční ložnice a dětský pokojíček. Dále jsme navštívili zámecký zvěřinec…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.