Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
23. 11. 2017

Logopedie v MŠ

Každý týden děti z MŠ dochází na logopedickou intervenci "JAZÝČKY" pod vedením Bc. Denisy Holasové. Hlavní náplní intervence je podpora v oblastech: dechová a artikulační cvičení motorické schopnosti sluchová paměť zrakové vnímání a paměť rozumové schopnosti rytmické cítění sluchové vnímání slovní…

číst dále
23. 11. 2017

Zdravohrátky

   Dne 15. 11. 2017 se čtyři žáci deváté třídy jeli podívat na Zdravohrátky ve Svitavách, které se skládaly z šesti stanovišť. Tři stanoviště se nacházela v budově zdravotnické školy a zbylé tři na nás čekala ve svitavské nemocnici. Jako první jsme si navzájem v naší skupince změřili oxymetrem…

číst dále
23. 11. 2017

Program "Mám chytré tělo"

8. 11. 2017 žáci 3. - 9. ročníku absolvovali vzdělávací program s názvem "Mám chytré tělo". Autor programu žákům za pomoci vlastnoručně vyrobených pomůcek předvedl fungování lidského těla i to, co probíhá v našem mozku, jestliže zažíváme různé pocity - strach, radost, napětí apod. Žáci byli aktivně…

číst dále
22. 11. 2017

Přednáška "PRVNÍ POMOC"

Přednáška "První pomoc" konaná dne 25. 10. byla určena pro věkovou skupinu starších dětí z MŠ. Program byl pro děti připraven hravou formou s použitím názorných pomůcek... První pomoc: Přednáška

číst dále
07. 11. 2017

PROJEKT "Cesta kolem světa"

Celoškolní projekt "CESTA KOLEM SVĚTA" 1. - 5. ročník: Žáci prvního stupně se zúčastnili výletu na hrad Svojanov. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Mladší děti absolvovaly prohlídku sklepení, expozici pověstí a legend hradu, dům zbrojnošů, mučírnu a lapidárium. Starší žáci měli prohlídkový okruh…

číst dále
27. 10. 2017

GASTROHRÁTKY

Žáci 8. a 9. ročníku se v pondělí 16. října 2017 zúčastnili Gastrohrátek ve Fabrice ve Svitavách. Cílem akce bylo získat informace o ISŠ v Moravské Třebové. Žákům byly představeny obory vzdělávání (Bezpečnostně právní činnost, Sociálně právní činnost, obory stavební a gastro). Dále měli žáci…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.