Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
25. 06. 2020

Cena stravného a školného od 1. 9. 2020

Cena stravného a školného od 1. 9. 2020: - úplata 250 Kč - stravné 33 Kč + 4 Kč doplatek od obce = 37 Kč

číst dále
18. 06. 2020

Provoz mateřské školy během letních prázdnin

Mateřská škola bude v provozu do 10. 7. 2020, poté bude na pět týdnu MŠ zcela uzavřena a provoz bude obnoven v pondělí 17. 8. 2020. Adaptační týden pro nově příchozí děti bude v období od pondělí 24. - 28. 8. 2020 po předchozí telefonické domluvě (739 013 018). Nový školní rok bude zahájen dne 1.…

číst dále
27. 05. 2020

Výsledky přijímacího řízení MŠ na školní rok 2020/2021

Výsledky k přijímacímu řízení naleznete v sekci Zápis MŠ.

číst dále
06. 05. 2020

Otevření mateřské školy 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Vše bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Učitelky jednotlivých tříd MŠ rozešlou zákonným zástupcům informace ohledně mimořádných pravidel pro pobyt dětí v mateřské škole od 25. 5. 2020.

číst dále
06. 05. 2020

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 budou moci žáci 1. stupně dobrovolně navštěvovat školu. Budou utvořeny tzv. školní skupiny max. 15 žáků, které budou neměnné. Vše bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Třídní učitelé rozešlou zákonným zástupcům informace včetně čestného prohlášení.  

číst dále
05. 05. 2020

Informace ke konzultacím žáků 9. ročníku

Zákonným zástupcům žáků 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušku, budou do mailu odeslány bližší informace a čestné prohlášení. Podmínkou pro účast žáků na konzultacích je přihlášení žáka a předání podepsaného čestného prohlášení zákonných zástupců na první konzultaci dne 11. 5. 2020.  

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.