Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
11. 04. 2018

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Na velikonočních dílnách si děti malovaly vyfouknutá vajíčka temperovými barvami. Dále děti vyráběly slepičky z části krabičky (za pomoci rodičů) a dolepovaly detaily. Z papíru děti vystřihovaly velikonoční slepičky a tvořily z nich zápichy do květináčů. Společně s rodiči vytvářeli různé výrobky …

číst dále
11. 04. 2018

Výukový program Pasíčka

Dne 20. 3. 2018 přijeli do MŠ zaměstnanci ze záchranné stanice Pasíčka. Pro mladší děti byl objednán program "Ochrana ryb" a pro děti starší program "Návrat na hnízdiště". Mladší děti sledovaly promítání na velikém plátně - potoky, řeky, rybníky (funkce stavidel), jezera a ke každému druhu děti…

číst dále
11. 04. 2018

Turnaj ve vybíjené

Dne 20. 3. 2018 se žáci 3. třídy naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené. Turnaj proběhl na ZŠ Felberova ve Svitavách. Naši školu reprezentovali: Vojtěch Havlát, Jakub Černý, Jan Polák, Adam Rybka, Filip Lašek, Miloš Šisler, Barbora Stečínská, Kamila Kroupová, Markéta Zahradníková, Kateřina…

číst dále
11. 04. 2018

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Stejně jako v uplynulých letech i letos naše škola pořádala velikonoční dílny. Děti z 1. stupně vyráběly velikonoční přání, zdobily vajíčka, vyráběly košíček a stojánek na vajíčka, slepičku z papírového tácku a ještě další výrobky. Všichni přítomní mohli ochutnat velikonoční beránky, které…

číst dále
23. 03. 2018

Výukový program "Přehlídka dravců"

Ve středu 21. 3. se děti z MŠ mohly na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá největší sbírka dravců ČR. Dětem bylo předvedeno cca 45 dravců a ke každému sokolník řekl nějakou zajímavost. Děti si mohly zblízka prohlédnout a pohladit orla či malou sovičku. Během přehlídky sokolník zkoušel žáky ze ZŠ,…

číst dále
23. 03. 2018

TONDA OBAL NA CESTÁCH

Dne 6. 3. 2018 do naší základní školy přijela lektorka společnosti EKO - KOM se školním vzdělávacím programem "Tonda Obal na cestách". Program učí žáky jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něho vyrábí. Formou hry si vyzkoušeli, jak správně odpad roztřídit, do kterého kontejneru jednotlivé…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.