Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
16. 03. 2020

OŠETŘOVNÉ

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.    

číst dále
16. 03. 2020

OŠETŘOVNÉ

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.    

číst dále
16. 03. 2020

Uzavření mateřské školy

Zřizovatel Obec Opatov uzavírá s platností od 17. 3. 2020 z preventivních důvodů až do odvolání mateřskou školu. Obědy dětí budou automaticky odhlášeny.

číst dále
10. 03. 2020

Potvrzení o ošetřování dítěte v rámci uzavření školy

Pokud rodiče potřebují potvrzení do zaměstnání o ošetřování dítěte do 10 let, můžete si ho dnes vyzvednout ve školní družině do 16:00 hod nebo zítra během dopoledne v ředitělně školy.

číst dále
10. 03. 2020

Uzavření základní školy

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se s účinností od 11.3.2020 uzavírají všechny školy v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19. http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokych-skol-od-11320_18696_1…

číst dále
26. 02. 2020

Florbal krajské kolo

Florbal krajské kolo ČEPS Cup - dívky Dne 22.11.2019 se v České Třebové konalo okresní kolo ve florbale. Děvčata z 5.ročníku (Stečínská, Jehličková, Popelková, Štursová, Zahradníková, Kroupová ) zde vybojovala 2. postupové místo do krajského kola, které se konalo 17.1.2020 ve Slatiňanech. Děvčata…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.