Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
18. 08. 2019

Informace pro rodiče

Schůzky pro rodiče: Třída Krtečků (přípravná třída) - ve středu 28. 8. 2019 v 16:00 hod Třída Šmoulů (třída mladších dětí) - ve čtvrtek 29. 8. 2019 v 15:30 hod Adaptační týden pro nově příchozí děti v týdnu od 26. 8. - 30. 8. 2019 po domluvě s paní učitelkou Tesařovou nebo s paní učitelkou Pohlovou…

číst dále
03. 07. 2019

Hrou za poznáním - projektový den mimo školu

Dne 10. 6. 2019 se třída Krtečků (přípravná třída) vydala na výpravu za pardubickým koníkem - prohlídka města Pardubic zábavnou formou pod vedením zkušené lektorky a průvodkyně po celé ČR Olgy Šťastné. Děti poznaly významná místa a to na základě pověstí, mýtů a jednoduchého kvízu. Projektový den…

číst dále
25. 06. 2019

Atletické soutěže

7.5.2019 se družstvo starších žákyň - Broulíková, Koldová, Tůmová, Vachutková, Štěrbová, Šárková a Kysílková zúčastnilo obvodního kola Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou ve Svitavách. Těsným bodovým rozdílem se umístila děvčata na 5. místě. 22.5.2019 se žáci a žákyně 4. a 5. třídy zúčastnili…

číst dále
24. 06. 2019

Sběr papíru

V týdnu 29. 4. - 3. 5. 2019 proběhl na naší škole sběr starého papíru. Žáci přispěli v této sběrové akci množstvím 2 520 kg papíru, díky nim získala naše škola částku 4 284,- Kč. Převážná část takto získaných finančních prostředků bude použita na nákup vybavení do odpočinkových zón pro první i…

číst dále
24. 06. 2019

Školní poznávací zájezd 8. ročníku

Dne 18. 6. 2019 navštívili žáci 8. ročníku město Hradec Králové. Hlavním cílem poznávacího zájezdu byla návštěva Obřího akvária. Zde měli osmáci možnost shlédnout sbírku lebek exotických ryb a zajímavou projekci „U rejnoka“. V další části prohlídky se žáci ocitli uprostřed deštného pralesa, ke…

číst dále
24. 06. 2019

Sportovní den

Ve čtvrtek 13. 6. 2019 uspořádali žáci devátého ročníku pro své mladší spolužáky z prvního i druhého stupně sportovní soutěže. Všechny děti rozdělili do devíti družstev. Každé družstvo prošlo zadanou trasu a na sedmi stanovištích plnilo úkoly. Soutěžící například hledali poslepu předměty, odezírali…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.