Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
12. 04. 2024

Děti patří domů

Dne 10. 4. 2024 se žáci druhého stupně zúčastnili besedy na téma pěstounská péče. Tuto formu náhradní rodinné péče nám přijeli blíže představit pracovníci organizace Děti patří domů. Žáci se seznámili se službami, které organizace nabízí od hostitelské péče až po respitní pobyty a služby. Součástí…

číst dále
11. 04. 2024

Projektový den: „Kurz přežití ve světě financí“

Dne 19. 3. 2024 proběhl na naší škole projektový den: „Kurz přežití ve světě financí“ pro žáky  4., 5., a 9. ročníku. Tento projekt je týmová kreativní hra určená pro žáky základních a středních škol. Žáci zábavnou formou nahlédli do světa dospělých, pochopili, že hospodaření domácnosti je…

číst dále
04. 04. 2024

Výchovný koncert

19. března se žáci naší školy zúčastnili výchovného koncertu. Od první do třetí třídy se seznámili s hudebními nástroji - kytarou a flétnou. Dozvěděli jsme se o vývoji kytary od loutny až po současnost, prohlédli jsme si různé druhy fléten a poslechli si rozdíly v jejich zvucích. Kromě ukázek si…

číst dále
02. 04. 2024

Zápis do 1. třídy na rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 25. dubna v 15 hod v budově základní školy.

číst dále
02. 04. 2024

Zápis do 1. třídy na rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 25. dubna v 15 hod v budově základní školy.

číst dále
21. 03. 2024

Zápis do mateřské školy na šk. rok 2024/2025

Zápis do mateřské školy se bude konat v úterý 14. května v 16 hod v budově mateřské školy. Těšíme se na nové kamarády. 

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.