Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
17. 04. 2019

Velikonoce v muzeu

V pondělí 15. dubna 2019 se starší děti ze třídy Šmoulů vypravily autobusem do muzea v SY na velikonoční dopoledne. Děti si vyzkoušely vytvořit tradiční velikonoční pečivo, vykrájely různé velikonoční perníky, nazdobily velikonoční šablony z keramické hlíny, malovaly zápich do květináče. Dále jsme…

číst dále
17. 04. 2019

Noc s Andersenem

V letošním roce se akce "Noc s Andersenem" zúčastnilo celkem 13 statečných dětí z MŠ. Všichni jsme zažili mnoho srandy, dobrodružství a pochutnali si na výborné večeři v místní Opatovské hospůdce. Děkujeme za hudební vystoupení dvojici "Lukáš a Radek" a těšíme se na další rok :))

číst dále
09. 04. 2019

Noc s Andersenem

V pátek 29. března 2019 děvčata z devátého ročníku připravila pro děti z prvního stupně moc hezký program k příležitosti NOCI S ANDERSENEM - letos na téma HarryPotter. Po vstupu do školy musely projít Příčnou ulici, získat svoje magické schopnosti a kouzelnické hůlky. Poté se konalo rozřazování…

číst dále
04. 04. 2019

JARO u Šmoulů

Ve třídě Šmoulů vítáme JARO: V jarním období se děti seznamují s jarními květinami, drobnými živočichy, jmenují rozdílné znaky zimy a jara, pozorují, malují, kreslí, modelují a tvoří probouzející se jarní přírodu. Cílem tohoto tématu je prohloubení pozitivního vztahu jak k lidem, tak i k přírodě.…

číst dále
04. 04. 2019

Ředitelské volno v ZŠ

Z důvodu celodenního přerušení dodávky elektrické energie je žákům ZŠ dne 5. 4. 2019 uděleno ředitelské volno. Jídelna vaří.

číst dále
25. 03. 2019

Návštěva dětí v 1. třídě

Ve středu 20. 3. se děti z MŠ (děti připravující se k zápisu do 1. třídy) byly podívat za kamarády v první třídě. Podívaly se, jak se jejich kamarádi učí a jak vlastně taková výuka ve škole probíhá. Paní učitelka Šudomová měla připravené ukázky z ČJ a M. Děti měly možnost zapojit se do výuky a…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.