Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
11. 12. 2018

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

1. prosince se žáci naší školy zúčastnili slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby před Obecním úřadem v Opatově. Po projevu pana starosty zazpívaly děti vánoční koledy a podpořily tak krásnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem za hojnou účast - sešlo se 39 dětí.

číst dále
11. 12. 2018

Mikuláš ve školce

Ve středu 5.12.2018 k nám do mateřské školy přišla dlouho očekávaná návštěva nebeská i pekelná. Děti přednesly čertům, andělům i Mikuláši krásné písně a básně. Ty statečné děti si sáhly čertíkovi na kožich. Děti dostaly od Mikuláše sladkou nadílku, poděkovaly mu a pozvaly jej příští rok na další…

číst dále
11. 12. 2018

Šachový turnaj

Dne 4.12. se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v šachu družstev, které se konalo ve Svitavách. Školu reprezentovali 4 žáci: Michal Kýr, Aneta Broulíková, Vojtěch Dulkaj a Samuel Oblouk.  Šachového turnaje se zúčastnilo 11 družstev a Opatov obsadil krásné 7. místo. Poděkování patří všem…

číst dále
04. 12. 2018

Harry Potter ve školce

V pátek 23. 11. 2018 k nám do školky zavítal kouzelník Jiří Krejčí, který v novém programu vtáhl děti do děje čarování zábavnou formou a zapojil všechny děti. Vyvrcholením programu bylo, že pan kouzelník si vybral dítě z obecenstva a náš Adámek se na chvíli stal Harry Potterem a předvedl…

číst dále
04. 12. 2018

Vánoční výstava v Poličce

S vůní vanilky 2018 V pátek 30. listopadu 2018 navštívili žáci 7. a 8. ročníku adventní výstavu S vůní vanilky, kterou pořádala Oblastní charita Polička. V rámci této návštěvy měli žáci možnost vidět ukázku řemeslné práce koláře a zpracovatele kůží. Dále vyslechli z úst pana faráře příběh o městě…

číst dále
03. 12. 2018

Celoškolní projekt "Cesta kolem světa"

V pátek 23. listopadu 2018 se všichni žáci naší školy věnovali projektu s názvem Cesta kolem světa. V každé třídě se děti zabývaly jiným tématem.   1. ročník Prvňáčci se seznámili se základními informacemi o Opatově a o okolí svého bydliště. Prohlédli si také mapu České republiky a zjistili na ní…

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.