Základní škola a Mateřská škola Běly Jensen Opatov

Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
Běly Jensen Opatov
30. 08. 2022

Ceny obědů platné od 1.9. 2022

Děti do 6 let - 38 Kč a děti od 6 let 41 Kč Od 1. 10. 2022 se budou obědy platit bezhotovostně. Během měsíce září Vás budeme informovat potřebnými informacemi (č. účtu + variabilní symbol dítěte). Platba obědů na měsíc září (ještě v hotovosti) se bude vybírat ve dnech 31. 8. a 1. 9. 2022.

číst dále
30. 08. 2022

Ceny obědů platné od 1.9. 2022

Děti 7 - 10 let 27 Kč, děti 11- 14 let 28 Kč, děti nad 15 let 31 Kč

číst dále
24. 08. 2022

Adaptační dny pro nově příchozí děti

Adaptační dny pro nově příchozí děti jsou vyhrazeny ve dnech: Pondělí 29.8., Úterý 30. 8. a Středa 31. 8. a to po telefonické domluvě s paní učitelkou Tesařovou - 604 764 876. 

číst dále
24. 08. 2022

Informativní schůzky pro rodiče

Třída mladších dětí : dne 29. 8. v 15:30 hod, budova nad školní jídelnou. Třída předškoláků: dne 31. 8. v 15:30 hod, budova za základní školou.

číst dále
28. 06. 2022

Informativní schůzky pro rodiče

Třída mladších dětí a nově příchozích dětí - 29. 8. v 15:30 hod v budově MŠ nad školní jídelnou. Třída předškoláků - ve středu 31. 8. v 15:30 hod na odloučeném pracovišti (třída vedle budovy ZŠ.) V případě potřeby volejte Bc. Denisa Holasová - 739 013 018.

číst dále
28. 06. 2022

Letní provoz mateřské školy

Mateřská škola bude v provozu do 15. 7. 2022 (4. 7. bude MŠ uzavřena). Poté bude pět týdnů zavřeno a provoz bude obnoven v pondělí dne 22. 8. 2022. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

číst dále
Od 1. září 2016 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 697396,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • čtenářské dílny na 1. stupni
  • doučování z anglického a českého jazyka na 1. a 2. stupni
  • kroužek zábavné logiky a deskových her
  • setkání s rodiči v mateřské škole zaměřené na školní zralost, logopedické vady apod.
  • sdílení zkušeností s pracovníky jiných základních a mateřských škol
  • DVPP učitelek MŠ zaměřené na osobnostní rozvoj
Evropské strukturální fondy.