Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Zdena Minářová

Telefonní číslo:

pevná linka - 461 593 155

mobil - 728 206 586

Ceny platné od 1. 9. 2019

  Cena 1 obědu Přímá platba Doplatek od obce

Mateřská škola

MŠ (dítě 7 let)

34 Kč

37 Kč

30 Kč

33 Kč

4 Kč

4 Kč

7 - 10 let 26 Kč 23 Kč 3 Kč
11 - 14 let 28 Kč 24 Kč 4 Kč
15 let 29 Kč 25 Kč 4 Kč

Úplata MŠ - 250

Doba výdeje obědů: Pro cizí strávníky do jídlonosičů - 11:00 - 11:30.

Pro základní školu - 11:30 - 13:30.

 

Obědy pro nadcházející měsíc se platí vždy 2 poslední pracovní dny v měsíci.    

 

Odhlášení obědů: V době nemoci žáka/dítěte si můžete první den vyzvednout jídlo do jídlonosiče. Všechny ostatní obědy je nutné odhlásit. Odhlášky je možné udělat po telefonu nebo osobně v kanceláři jídelny. Odhlášky na jeden den jsou možné do 7:00.

Neodhlášené obědy se hradí v PLNÉ výši!