Aktuality

20. 08. 2018

ZMĚNA TELEFONNÍCH ČÍSEL MŠ A ŠK. JÍDELNY

Nová telefonní čísla: I. třída MŠ (třída mladších dětí) - 728 206 548 Školní jídelna (mobilní telefon) - 728 206 586

číst dále
14. 08. 2018

Schůzky pro rodiče

Informativní schůzky pro rodiče dětí MŠ: Třída mladších dětí (budova šk. jídelny) dne 29. 8. v 16 hod Třída starších dětí (budova MŠ za ZŠ) dne 30. 8. v 16 hod

číst dále
13. 06. 2018

Poznávací výlet "Perníková chaloupka" - I. třída MŠ

Po příjezdu na místo proběhlo přivítání dětí a převyprávění pohádky za pomoci dětí. Hned na začátku se zlá Ježibaba zlobila na děti, protože některé děti zapomněly pozdravit a tak proběhla i výchovná část, co děti vloastně v pohádce neudělaly? "Jaká, že to existují kouzelná slovíčka?" Děti měly…

číst dále
07. 06. 2018

Poznávací výlet MŠ - Zámek Častolovice

Dne 6. 6. 2018 se třída nejstarších dětí vydala na poznávací výlet do Častolovic. Hlavním cílem byla prohlídka zámku, dále návštěva zámeckého minizvěřince, procházka kolem obory s bílymi daňky a v zámecké kavárně jsme si všichni pochutnali na výborném obědě. Dětem se velice líbilo krmení místních…

číst dále
07. 06. 2018

Projektový den MŠ a ZŠ

V pátek se naše třída nejstarších dětí zúčastnila projektového dne, který konala ZŠ. Děti měly možnost navštívit místní firmy POLAK CZ, BIO FARMA a dozvědět se spoustu zajímavých informací o těchto firmách. K projektovému dni patřila i turistická trasa kolem obce Opatov, která nás dovedla k…

číst dále
24. 05. 2018

Malí čtenáři

Ve středu 16. 5. 2018 na nás čekalo milé překvapení v místní knihovně. Byli zde odměněni naši nejlepší a zároveň nejmenší čtenáři z MŠ. Mezi ně patřila Lucinka Lelková a Natálka Svatošová. A protože si chodily půjčovat knihy všechny děti z MŠ po celý školní rok, jako odměnu děti dostaly překvapení…

číst dále
22. 05. 2018

NOC S ANDERSENEM

V pátek 20. 4. 2018 proběhla v MŠ akce "Noc s Andersenem". Účast byla 100% a všech 15 nejstarších dětí využilo této akce a bez sebemenších problémů přespalo přes noc ve školce pod dohledem třídních učitelek (Bc. D. Holasové, K. Baldrychové, DiS.). Program: - návštěva Obecní knihovny (téma…

číst dále
26. 04. 2018

Zápis do 1. třídy

Dne 24. 4. v 15 hod proběhl na Základní škole v Opatově zápis do 1. třídy. 10 našich nejstarších předškoláčků se dostavilo k zápisu. Děti úspěšně zvládly nejen pohovor s paní učitelkou (jméno a příjmení,barvy, geom. tvary, zvířata, prostorové pojmy, přednes básničky, zazpívání písničky, popis…

číst dále
11. 04. 2018

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Na velikonočních dílnách si děti malovaly vyfouknutá vajíčka temperovými barvami. Dále děti vyráběly slepičky z části krabičky (za pomoci rodičů) a dolepovaly detaily. Z papíru děti vystřihovaly velikonoční slepičky a tvořily z nich zápichy do květináčů. Společně s rodiči vytvářeli různé výrobky …

číst dále