21. 03. 2023

Preventivní programy

Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha jsme na naší škole v pátek 6. 3. 2023 zrealizovali sérii preventivních programů na téma rizikového chování na internetu. Pro mladší žáky byly určeny hodinové besedy Kamarádi online (1. - 3. ročník) a Děti a sociální sítě (4. -5. ročník), které jsou zaměřené na bezpečné chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní telefon). Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a fotografií a byla doplněná o praktické aktivity dětí - ankety a diskuzní fórum. Žáci 2. stupně absolvovali dvouhodinovou přednášku Závislosti online a jejich rizika. Jak název napovídá, tématem byly online závislostí - internet, online hry, sociální sítě, mobilní telefon aj. Tato beseda s prezentací byla doplněná i o praktickou část - práce s dotazníky pro diagnostiku online závislostí a na závěr následovala diskuse s dotazy. Žáci programy absolvovali se zájmem, živě se zapojovali do diskuzí a bylo vidět, že témata jsou pro ně zajímavá a přínosná. Děkujeme tímto panu lektorovi za realizaci těchto užitečných preventivních programů.