21. 12. 2022

Kurz první pomoci

V naší škole nás v pondělí 5. 12. navštívila lektorka první pomoci paní Hana Soudková, která si pro žáky 5. a 6. ročníku připravila tříhodinový kurz 1. pomoci. Na začátku jsme si povídali o naší bezpečnosti, jak předcházet vzniku úrazů, zopakovali jsme si důležitá čísla a seznámili jsme se s aplikací Záchranka.

Paní lektorka si pro nás přichystala různé krizové situace, při kterých jsme si i prakticky vyzkoušeli přístup k člověku v bezvědomí, přivolání pomoci a umělé dýchání.

Z tohoto 3- hodinového kurzu jsme si odnesli cenné znalosti a dovednosti a doufáme, že toto setkání s paní lektorkou nebylo poslední.