07. 04. 2021

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče předškoláků, zápis do 1. třídy proběhne i letos pouze administrativním způsobem bez přítomnosti dětí. Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je stanoven od 19. dubna 2021 do 26. dubna 2021 do 16.00 hod. V tomto období je potřeba doručit škole žádost. 

(žádost o přijetí či žádost o odklad školní docházky naleznete v sekci  ZÁPIS DO 1. TŘÍDY)