24. 06. 2024

Pasování na čtenáře

V úterý 18. 6. 2024 se v místní knihovně konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Na úvod museli všichni předvést své čtenářské dovednosti na úryvku ze své oblíbené knížky. Poté děti složily čtenářský slib a princezna Anička je pasovala na rytíře řádu čtenářského. Nakonec svůj slib stvrdily podpisem do obecní kroniky. Naší knihovnici, paní Jirušové, děkujeme za přípravu akce a všem čtenářům přejeme, aby je čtení bavilo a místní knihovnu rádi navštěvovali.