19. 06. 2024

Logické hry ve druhé a třetí třídě

Logické hry ve druhé a třetí třídě (30.5.2024)
Hravé a zároveň vzdělávací dopoledne si žáci užili ve středu 30.května. Lektor z Malé technické univerzity si pro nás připravil hry, které podpoří rozvoj informatického myšlení a rozšíří znalosti z digitálního světa. Žáci si vyzkoušeli práci ve čtvercové síti, osovou souměrnost v prostoru, logické uvažování, kombinatoriku. Nejvíc je bavila role programátorů a robotů při společné hře v "programátorském prostředí".