10. 06. 2024

Den dětí

Devátý ročník si na poslední květnový pátek připravil velkolepý program k oslavě dětského dne. Počasí žákům přálo a tak nic nebránilo si tento den užít na maximum.  Akce se zúčastnila celá škola, nutno dodat, že nejvyššího počtu bodů získali žáci z prvního stupně. Deváťáci vymysleli spoustu zajímavých stanovišť, na kterých si žáci například otestovali své znalosti z oblasti dopravních značek, křižovatek, jízdu na koloběžce nebo střílení mezi kužely. Děti si také vyzkoušely, tzv. taste test zaměřený na poznávání různých pokrmů a nápojů. Akce se vydařila a velké díky patří žákům devátého ročníku.