06. 05. 2024

Projektový den - Logické hry 1

Ve čtvrtek 2. května proběhl v 1. třídě projektový den. Zúčastnili se ho prvňáci společně s předškoláky. Na začátku se děti seznámily s pojmem robot, dozvěděly se jakým způsobem roboti pracují a jak nám mohou pomáhat. Pak si vyzkoušely skládání sudoku, doplňování obrázků podle osové souměrnosti a doplňování logických řad, z lega vytvářely stavby podle své fantazie. Nakonec si mohly vyzkoušet roli robota nebo navigátora, kde si mohly ověřit, že: robot neudělá, co chcete, ale jen to, co mu řeknete.

Projektový den byl pro žáky hrazen z finančních prostředků školy.