02. 05. 2024

DEN ZEMĚ

V pátek 19. dubna jsme se již tradičně zúčastnili v rámci Dne Země úklidu Opatova ve spolupráci s obcí Opatov. Tentokrát jsme byli zapojeni do celorepublikového projektu „Ukliďme Česko s Barbie“, čemuž odpovídaly i růžové rukavice a pytle, které děti obdržely na sběr odpadků. Nejprve jsme vyhodnotili nejkrásnější Barbie a Kena, kteří obdrželi tričko „Barbie 65“, poté jsme se rozešli na jednotlivá místa uklidit Opatov od nepořádku. Děti pracovaly opravdu svědomitě a sesbíraly celkem 48 pytlů odpadků. Některé děti dokonce ve sbírání pokračovaly i ve svém volném čase. Všem zúčastněným patří velký dík za odvedenou práci.