12. 04. 2024

Děti patří domů

Dne 10. 4. 2024 se žáci druhého stupně zúčastnili besedy na téma pěstounská péče. Tuto formu náhradní rodinné péče nám přijeli blíže představit pracovníci organizace Děti patří domů. Žáci se seznámili se službami, které organizace nabízí od hostitelské péče až po respitní pobyty a služby. Součástí programu bylo promítání filmu, který organizace natočila. Během celého programu měli žáci možnost diskutovat s lektorem o věcech, které je v souvislosti s náhradní rodinnou péčí zajímaly.