11. 04. 2024

Projektový den: „Kurz přežití ve světě financí“

Dne 19. 3. 2024 proběhl na naší škole projektový den: „Kurz přežití ve světě financí“ pro žáky  4., 5., a 9. ročníku. Tento projekt je týmová kreativní hra určená pro žáky základních a středních škol. Žáci zábavnou formou nahlédli do světa dospělých, pochopili, že hospodaření domácnosti je složitější, než se domnívali a že náklady obsahují mnoho položek, které jsou důležité. Prohloubili si dovednost pracovat ve skupině, radit si a vyhodnocovat různé alternativy, ověřili si také, že chyba je může navést na správné řešení.