05. 02. 2024

Preventivně vzdělávací programy

Ve spolupráci se vzdělávací společností MP Education jsme na naší škole v pátek 15. 1. 2024 zrealizovali sérii přednášek o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji. Pro mladší žáky (4. + 5. ročník) byla určena hodinová přednáška: „Na světě nejsi sám“ -  obsahem přednášky je podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků, zvládání negativních emocí, prevence sociálně- patologických jevů (šikana, agresivita…). Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a fotografií. Dívky 6. a 7. ročníku absolvovaly hodinovou přednášku na téma: „Dospívám aneb život plný změn“ -  jak název napovídá, tématem byla stavba a funkce ženských pohlavních orgánů, hormony, emocionální změny, sociální dozrávání, správné hygienické návyky a vhodná životospráva v období puberty. Dívky 8. a 9. ročníku absolvovaly hodinovou přednášku na téma: „Žena jako symbol života“ – obsahem byl vztah ke svému tělu a ženskosti, zdravý životní styl a základy reprodukčního zdraví. Žáci programy absolvovali se zájmem, bylo vidět, že témata jsou pro ně zajímavá a přínosná. Děkujeme tímto paní lektorce za realizaci těchto užitečných preventivně-vzdělávacích programů.