31. 01. 2024

Preventivní program Policie ČR - 1. ročník - dopravní výchova

V pondělí 29. ledna absolvovali prvňáčci preventivní program s paní policistkou na téma dopravní výchova. Společně jsme si připomněli pravidla silničního provozu, správného chování na chodníku i v blízkosti silnice. Zopakovali jsme si dopravní značky a povinnou výbavu kola. Paní policistka byla velmi milá, děti se vydržely celou hodinu soustředit na její výklad a zároveň se zapojovaly do diskuse svými vlastními zážitky a příhodami. Novinkou pro většinu bylo seznámení s gestem ohrožení, které může pomáhat osobám v nebezpečí.