21. 12. 2023

Vánoční kostel

Ve středu žáci první až třetí třídy a děti ze školky navštívili kostel sv. Antonína v Opatově, kde si pro ně páťáci připravili představení o narození Ježíše. Děkujeme jim i paní učitelce za krásné vystoupení, kostýmy, rekvizity a hudební doprovod. Díky nim jsme získali lepší představu o tom, jak to před 2023 lety probíhalo.