30. 06. 2023

Projektový den "Jak přežít v lese"

Před koncem školního roku jsme si s prvňáčky užili dopoledne v lese. Pan Michal Polák se synem Míšou si pro nás připravili program, který byl zaměřen na "přežití v lese". Prvňáčci se dozvěděli, co je nutné sbalit do batohu při pobytu v lese, jak rozdělat oheň nebo co dělat v případě, když se v přírodě ztratí či zraní. Společnými silami si také postavili přístřešek. Kurz přežití byl pro všechny velmi přínosný. Děkujeme oběma Michalům za příjemné dopoledne.