20. 06. 2023

Školní poznávací výlet Křivolík

Dne 16. 6. první, druhá třída a předškoláci z mateřské školy vyjeli do pravěké osady Křivolík. Autobusem jsme se přepravili do České Třebové k restauraci Na Horách, kde započala naše cesta. Cestou do osady jsme šli po fáborkách, kdy jsme po cestě hledali a plnili spoustu zajímavých úkolů.

Při příchodu k osadě nás uvítal náčelník Kos troubením na roh. Po úvodní řeči jsme se rozdělili na čtyři kmeny. Každý kmen si postupně vyzkoušel pravěké každodenní činnosti, jako například rozdělávání ohně, práce s kožešinami, mletí mouky pomocí kamenných nástrojů, střílení z luku a další. Závěrečná aktivita byl střet mezi kmeny, kde mezi sebou bojovali náčelníci kmenů.

Po konci programu v osadě Křivolík jsme se po fáborkách vydali na další stezku plnou úkolů. Výlet byl zakončen výborným obědem v restauraci Na Horách.