19. 06. 2023

Den Země

Mezinárodní Den Země, který připadá vždy na 22. dubna, slavíme po celém světě již přes 50 let. Jedná se o ekologicky motivovaný svátek spojený s akcemi zaměřenými na ochranu životního prostředí.  I my jsme se zapojili. V pátek 21. dubna jsme se všichni vydali do Farského lesa, kde každoročně probíhá ke Dni dětí Pohádkový les, abychom Den Země také oslavili a jak jinak než prací. Pokračovali jsme v likvidaci černé skládky, sbírali jednotlivé odpadky poházené po lese a pálili větve, keře a jiný biologický odpad, který sem dovezli nezodpovědní místní zahrádkáři, ačkoliv si jej mohli spálit doma na zahradě.

Úklid byl poměrně náročný, ale byli jsme s odvedenou prací spokojeni.

Doufáme, že se někteří lidé, kteří si dají tu péči a vyvážejí různé odpady mimo určená úložiště, nad sebou zamyslí a okolí Opatova se stane čistějším a útulnějším.