05. 06. 2023

Projekt "Normální je nekouřit"

V letošním školním roce 2022/2023 se naše ZŠ Opatov opět zapojila do projektu "Normální je nekouřit." Tento projekt byl realizován 31. 5. 2023 na 1. stupni. Jde o program zaměřený na komplexní podporu zdravého životního stylu a prevenci kouření u dětí mladšího školního věku. Průvodcem celého programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví, o nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase a o zdravé výživě. Zábavnou formou se tak žáci seznamují s tím, že kouření není normální součástí našeho životního stylu. Dovídají se o tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, se kterými se mohou setkat a účinné prevenci. Hlavním cílem projektu je snaha o to, aby děti kouřit vůbec nezačaly.