04. 05. 2023

Čarodějný podvečer

Čarodějný podvečer letos probíhal ve spolupráci obce Opatov s naší základní školou. Pálení čarodějnice, opékání špekáčků a plnění čarodějných úkolů si přišli užít dospěláci, ale především děti. Malé čarodějnice a čarodějové si tak mohli v dílničce vyrobit loutku čarodějnice a zabavit se při plnění úkolů na stanovištích, které pro ně zajistili učitelé naší školy. Čarodějnice spálena, úkoly splněny, snad se všem čarodějný večer líbil.