20. 06. 2022

Pasování prvňáčků na čtenáře

Ve středu 15. 6. 2022 se v místní knihovně konalo pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice Jirušová a její vnučka Pavlína si pro děti připravily pohádkový příběh o Šípkové Růžence, kterou děti svým čtením musely probudit ze zakletí, a ona je pak slavnostně pasovala na čtenáře. Děti nakonec složily čtenářský slib a podepsaly se do obecní kroniky. Paní Jirušové děkujeme za přípravu akce a všem čtenářům přejeme, aby je čtení bavilo a místní knihovnu rádi navštěvovali.