06. 06. 2022

Sportovní den k Mezinárodnímu dni dětí

Dne 1. 6. 2022 uspořádali žáci devátého ročníku pro své spolužáky z nižších tříd sportovní den k příležitosti Mezinárodního dne dětí. Žáci byli rozděleni do skupin a na vyznačené trase plnili na osmi stanovištích zadané úkoly. Za splnění úkolů získávali body. Vítězem za 1. - 3. ročník se stal tým TYGŘI ve složení L. Kulíšek, M. Malík, A. Polák, T. Šmídek, M. Viták, K. Kamníková, Z. Lakatosová, N. Svatošová, M. Šplíchalová. Ve 4. a 5. ročníku zvítězil tým SPORTOVCI ve složení T. Bartoš, M. Stečínský, J. Šteffek, J. Klimeš, A. Lindenthalová, D. Kroupová, A. Lepková, L. Šmídek. Z žáků 6. - 8. ročníku vyhrál tým MÁME RÁDI KONÍKY ve složení J. Polák, F. Lašek, A. Popelková, J. Černý, R. Ott, K. Kurková, K. Štursová, F. Charvát. Všem děkujeme za účást a gratulujeme vítězům.