04. 05. 2022

Čarodějné odpoledne ve škole

Odpoledne 28.4. se ke škole sletěli čarodějové a čarodějnice ve svých maskách, aby si užili spoustu čarodějných úkolů a disciplín (hod koštětem do dálky, chytaání pavouků, chůze na chůdách, čarodějný kvíz, let na koštěti). Žáci si vysoutěžili sladké odměny. Za nejhezčí čarodějnický kostým byli někteří žáci odměněni. Čarodějné odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků. Počasí nám přálo, nálada byla super.