04. 05. 2022

DEN ZEMĚ - projektový den

  1. 4., kdy si celosvětově připomínáme Den Země, proběhl v naší škole projektový den zaměřený právě na propagaci a podporu ochrany životního prostředí.

První dvě vyučovací hodiny se žáci vzdělávali ve třídách. V prvním ročníku se zaměřili na třídění odpadu a naši obec z pohledu životního prostředí. Ve 2. ročníku se dozvěděli o významu včely pro přírodu a člověka. Děti ze 3. ročníku si zopakovaly pravidla pro třídění odpadu a dozvěděly se informace o sběrných dvorech, čističkách odpadních vod a negativním dopadu na přírodu spojený se spalováním plastů. Zásah člověka do přírody, celková ochrana přírody a chráněné krajinné oblasti byly tématy ve 4. a 5. ročníku. Na celém druhém stupni se děti věnovaly globálnímu oteplování, přičemž v 8. a 9. ročníku bylo toto téma probíráno v anglickém jazyce.

Třetí a čtvrtou hodinu se celá škola zapojila do úklidu Opatova. Děti z 1. stupně čistily břeh Třebovky pod jídelnou, sesbíraly odpadky v okolí školy, jídelny, dětského a fotbalového hřiště, samoobsluhy a prostranství kolem Pomníku Obětem 2. světové války a hospody U Kulaté báby. Žáci 2. stupně se se zapálením pustili do likvidace černé skládky z 2. poloviny minulého století ve Farském lese. Snad se dětem do budoucna podaří v rámci pracovních činností a ve spolupráci s Obecním úřadem zbytek skládky přemístit na oficiální skládku TKO v Třebovici.