21. 02. 2022

Cesta do pravěku

Ve středu 9. 2. 2022 se žáci prvního až čtvrtého ročníku vydali na „Cestu do pravěku“. Průvodcem jim byl geolog Milan Skalický, který do naší školy zavítal se sbírkou zkamenělin, kostí a pravěkých artefaktů hodných přírodovědného muzea.

Pro žáky byla připravena poutavá procházka dějinami Země a její živé přírody. Nejprve se seznámili se vznikem naší planety a prvního života na ní. Následně si s pomocí obrázků a zkamenělin představili charakteristická zvířata jednotlivých období, až po činnost pračlověka v souvislosti s dnešní přírodou.

Pro Opatov je velkou zajímavostí nález kostry Deinotheria – předchůdce dnešních chobotnatců, která byla nalezena v 19. století při stavbě zdejší železniční trati. Nález je v současnosti možné spatřit v paleontologických sbírkách Národního Muzea v Praze.

Asi nejlepší částí programu byla výroba sádrového trilobita, kterého si děti odnesly na památku domů. Každý žák ještě navíc dostal omalovánku s pravěkou tématikou.