14. 09. 2021

T-Mobile Olympijský běh pro školy

Tento školní rok jsme zahájili přímo sportovně. Vyjímečně  byl T-Mobile Olympijský běh odsartován 8. září v 10 hodin. Naše škola se ho zúčastnila již popáté.

Běželi žáci prvního i druhého stupně. Vítězové prvních třech míst v obou kategoriích dívek a chlapců získali drobný dárek, zároveň byl odměněn každý, kdo se běhu zúčastnil, a to dary od sponzorů T-Mobile Olympijského běhu. Děti obdržely diplomy, medaile i sladkou odměnu.

Účastí školy sice nepřispíváme finanční částkou České olympijské nadaci, ale pomáháme tuto akci zviditelnit a hlavně podporujeme chuť dětí pravidelně sportovat. To je hlavní myšlenka tohoto projektu. Česká olympijská nadacei podporuje děti z celé České republiky, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity a také pomáhá  s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem.