01. 07. 2021

Sbírka pro Moravu

Na závěr školního roku jsme uspořádali finanční sbírku na pomoc oblastem zasaženým tornádem. Do dobrovolné sbírky se zapojili žáci 1. a 2. stupně a pedagogové ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov. Podařilo se vybrat 21 000 Kč. Tuto částku jsme darovali poničené Základní škole v obci Hrušky na jižní Moravě.

Velmi děkujeme všem, kteří se sbírky zúčastnili. Vážíme si toho, že nám pomáháte pomáhat.