28. 06. 2021

Sbírka

Vážení rodiče, milí žáci,

každoročně od vás na konci školního roku dostáváme spoustu květin a dárků, kterých si velmi ceníme a dělají nám radost.

Konec tohoto školního se ale nese ve znamení tragických událostí, které se staly nedaleko od nás. Proto si myslíme, že důležitější a prvořadá je pomoc lidem, které tornádo postihlo.

Prosíme vás tedy, abyste v den vysvědčení místo květin a dárků vložili do obálky takovou částku, za kterou byste nám dárek koupili. Dejte ji třídnímu učiteli.

My vybrané peníze pošleme na účet Českého červeného kříže.

Zdůrazňujeme, že námi pořádaná sbírka je dobrovolná.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Běly Jensen, Opatov