26. 08. 2020

Informace COVID - 19

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, související s pandemií COVID-19, Vás upozorňujeme na pravidla, kterými se naše škola bude řídit:

  1. Do školy je přijato dítě jen zcela zdravé. To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. A to i samostatně, nejen v kombinaci. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí.
  2. V případě, že se během dne u dítěte objeví známky respiračního onemocnění, bude neprodleně telefonicky kontaktován rodič, který je povinen si pro dítě v co možná nejkratším časovém úseku do školy přijet.
  3. U dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.

 

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Respektováním a dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, pedagogické pracovníky a provozní personál školy.