06. 05. 2020

Otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 budou moci žáci 1. stupně dobrovolně navštěvovat školu. Budou utvořeny tzv. školní skupiny max. 15 žáků, které budou neměnné. Vše bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. Třídní učitelé rozešlou zákonným zástupcům informace včetně čestného prohlášení.