05. 05. 2020

Informace ke konzultacím žáků 9. ročníku

Zákonným zástupcům žáků 9. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušku, budou do mailu odeslány bližší informace a čestné prohlášení. Podmínkou pro účast žáků na konzultacích je přihlášení žáka a předání podepsaného čestného prohlášení zákonných zástupců na první konzultaci dne 11. 5. 2020.