02. 12. 2019

Cesta kolem světa

Dne 18. 11. 2019 proběhl celoškolní projekt CESTA KOLEM SVĚTA

Žáci 1. ročníku se zaměřili na obec Opatov. Česká republika byla hlavním tématem pro 2. a 3. ročník. Děti pracovaly se slepou mapou, vyjmenovaly si velká města ČR a na závěr lepily erby do slepé mapy. Žáci 4. ročníku se blíže seznámili s Evropou (podnebí, povrch, vodstvo). Děti z 5. ročníku se zabývaly sousedními státy ČR.

6. ročník se zaměřil na Antarktidu (poloha, geografie, podnebí, fauna a flóra). Žáci vyhledávali informace o tomto kontinentu a poté vytvářeli plakát. Sedmáci se věnovali Africe. Žáci sbírali základní informace a vyrobili plakát s podrobným popisem. Žáci z 8. ročníku věnovali pozornost Asii. Začali přípravou typických asijských jídel a poté se přesunuli do třídy, kde vyhledávali důležitá fakta, ze kterých vytvořili informační plakát. Na závěr deváťáci zpracovali téma Spojené státy americké. Tentokrát se téma týkalo velkých amerických států. Každý žák si vybral jeden americký stát, ze kterého vypracoval jeden plakát