21. 11. 2019

Třicáté výročí sametové revoluce

V pátek 15. 11. 2019 jsme část vyučovacích hodin  na prvním i druhém stupni věnovali tomu, abychom dětem přiblížili sametovou reovoluci a vysvětlili její význam. V hodinách českého jazyka, dějepisu a občanské výchovy jsme si o této události povídali a děti také měly možnost zhlédnout dokument, kde na vlastní oči viděli, jak tato událost probíhala. Chtěli jsme jim také přiblížit dobu, kterou samy neprožily, a tak jsme v pondělí 18. 11. 2019 uspořádali ve škole RETRO den. Nejen většina dětí, ale i učitelé a ostaní zaměstnanci školy oblékli RETRO oblečení a "ozdobili" se vhodnými doplňky. Spousta z nich donesla také staré noviny, knihy a různé předměty s tar&eacu te; zhruba 30 let. Děti si vyzkoušely, jak probíhala tehdy výuka na základních školách. V lavicích seděly s rukama za zády, o přestávkách "kolovaly" v kruhu po chodbách, svačily spořádaně v lavicích, ..... Věříme, že si tento den všichni užili, a budeme se těšit na další takové.