21. 11. 2019

Výukový program "Přichází Zákon" 1. - 3. ročník

Dne 23.10. 2019 do naší školy zavítal pan Vladislav Zezula s výukovým programem „Přichází Zákon“ - zákony lidské a zákony přírodní.

Společně jsme se pokusili odpovědět na otázky: Proč tu jsme? Z čeho jsme se tu vzali? Zábavnou formou, za pomoci velkých pohyblivých modelů s různými světelnými efekty jsme se dozvěděli o zrodu atomů, výbuchu hvězd, vznikem komet, planet a života na Zemi.