11. 10. 2019

Městská knihovna ve Svitavách

Ve středu 9. října 2019 navštívili žáci 6. a 7. ročníku v rámci projektu Kufr plný knih Městskou knihovnu ve Svitavách. Zde si měli možnost prohlédnout knihovnu a zhruba na dvě vyučovací hodiny pro ně paní knihovnice připravila program, který se týkal knihy Matylda od anglického spisovatele RoaldaDahla. Děti se s knihou seznámily, společně z ní četly a plnily různé úkoly. Na závěr měly možnost zhlédnout krátkou ukázku z filmu, který byl podle knihy natočen.

Do projektu Kufr plný knih budou žáci 6. a 7. ročníku zapojeni po celý školní rok 2019/2020. Každý měsíc dostanou domů 3 knihy, které si budou moci pročíst. Na konci měsíce vždy dvě knihy vrátí a jednu si zdarma mohou ponechat. Za celý školní rok získají do domácí knihovničky 10 knih. Do školní knihovny získáme zdarma všech 30 knih. S knihami budou mít tedy možnost seznámit se i děti z ostatních ročníků.

V rámci projektu navštíví v průběhu tohoto školního roku pětkrát knihovnu ve Svitavách, kde pro ně bude připraven program.