20. 06. 2019

T-Mobile Olympijský běh pro školy

19.6.2019 v 10 hodin byl na naší škole odstartován T-Mobile Olympijský běh. Naše škola se ho zúčastnila již počtvrté. Účastí školy sice nepřispíváme finanční částkou České olympijské nadaci, ale pomáháme tuto akci zviditelnit a hlavně podporujeme chuť dětí pravidelně sportovat. To je hlavní myšlenka tohoto projektu. Česká olympijská nadacei podporuje ji děti z celé České republiky, jejichž rodičům chybí finanční prostředky na jejich sportovní aktivity a také pomáhá i s motivací dětí ke sportu, zprostředkovává dětem setkání s olympioniky, pořádá pro ně kempy a zapojuje je do akcí spojených s olympismem.

V našem letošním školním  běhu, pod heslem " Hýbej se, sportuj a vzdělávej se" byl odměněn každý, kdo se jej zúčastnil, a to dary od sponzorů T-Mobile Olympijského běhu. Děti obdržely diplomy, medaile i sladkou odměnu. Nejrychlejší závodníci a závodnice z prvního a  druhého stupně byli zvlášť odměněni. Nezapomněli jsme odměnit ani naše nejmladší sportovce z mateřské školy, kteří se závodu zúčastnili také, a to tzv. „mimo startovací listinu“. Potvrdili tak právě  myšlenku T-Mobile Olympijského běhu – chuť dětí sportovat.