20. 06. 2019

Projektový den mimo školu - Hrou za poznáním

V pondělí 10.6. se žáci 1.-3. ročníku vydali do Pardubic, poznávat historické památky našeho krajského města. Městem nás provázela paní Olga Šťastná, která má bohaté průvodcovské zkušenosti. Hravou formou - cestou za pokladem se žáci dozvěděli zajímavosti z legend a bájí Pardubic, navštívili Zelenou bránu, Pernštejnské náměstí, zámecký park a areál zámku. Zpestřením byl jistě i oběd v místním McDonaldu. Žáci i pedagogický doprovod si tento den velice užili.