19. 12. 2018

Vánoční dílny a prodejní výstava

Letošní vánoční dílny zahájily svým pěveckým vystoupením děti ze školní družiny. Ani zvonění školního zvonku nenarušilo krásnou předvánoční atmosféru. Poté si děti vyrobily drobné vánoční dekorace a rodiče mohli navštívit školní kuchyňku s tradičním punčem a občerstvením. Celé sváteční odpoledne uzavřela ohňová show studentů kejklířů z Olomouce. Tom a Ivetka nám předvedli poetické vystoupení s ohněm a hudbou.

Děkujeme všem, kteří koupí výrobků přispěli na nákup vybavení klidových zón.

Poděkování patří děvčatům z osmého a devátého ročníku za pomoc při prodeji.