11. 12. 2018

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

1. prosince se žáci naší školy zúčastnili slavnostního rozsvěcení vánoční výzdoby před Obecním úřadem v Opatově. Po projevu pana starosty zazpívaly děti vánoční koledy a podpořily tak krásnou předvánoční atmosféru. Děkujeme všem za hojnou účast - sešlo se 39 dětí.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu