03. 12. 2018

Celoškolní projekt "Cesta kolem světa"

V pátek 23. listopadu 2018 se všichni žáci naší školy věnovali projektu s názvem Cesta kolem světa. V každé třídě se děti zabývaly jiným tématem.

 

1. ročník

Prvňáčci se seznámili se základními informacemi o Opatově a o okolí svého bydliště. Prohlédli si také mapu České republiky a zjistili na ní polohu Opatova.

 

2. ročník

Žáci si zopakovali vše, co ví o Opatově a o okolí svého bydliště. Seznámili se se sousedními obcemi a okolními městy.

 

3. ročník

Děti zpracovávali informace o Pardubickém kraji, dozvěděli se informace o nejvýznamnějších městech našeho kraje, o kulturních a přírodních zajímavostech.

 

4. a 5. ročník

Čtvrťáci a páťáci se věnovali České republice. Rozdělili ji na jednotlivé kraje, vyhledávali krajská města, nížiny, pohoří, vodstvo a další zajímavosti. Na základě sesbíraných materiálů vytvářeli myšlenkové mapy. Připomněli si také 100. výročí naší republiky.

 

6. ročník

Tématem šesťáků byla Evropa. V tomto projektovém bloku se věnovali jejím třem částem - severní, západní a střední Evropě. Pracovali s učebnicí, atlasem a některé informace vyhledávali na internetu. Ke každé vybrané části Evropy vytvořili plakát s nejdůležitějšími informacemi o státech, které do dané části patří. Tyto informace doplnili také ilustracemi.

 

7. ročník

Sedmáci se věnovali Africe. Zaměřili se na africká zvířata, o kterých se dozvěděli spoustu zajímavostí. Ve druhé části projektu pekli ve školní kuchyňce typické africké sušenky, které všem velmi chutnaly.

 

8. ročník 

Žáci z osmého ročníku se seznámili s jednotlivými státy v Asii a s geografií celé Asie. Na základě informací, které se dozvěděli, vytvářeli plakáty.

 

9. ročník

Nejstarší žáci naší školy se věnovali USA. Seznámili se s historií Spojených států amerických. Informace vyhledávali na internetu. Poté vytvořili plakát, na který zaznamenali zjištěné poznatky.