31. 07. 2018

Cvičný požární poplach na ZŠ

V dopoledních hodinách v pondělí 25. 6. 2018 proběhl ve škole cvičný požární poplach ve spolupráci s místními hasiči a hasiči ze Svitav. Tato zkouška připravenosti žáků je nedílnou součástí osvěty a prevence na poli požární ochrany. Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné situaci, jakým způsobem ochránit své zdraví, jak se co nejrychleji evakuovat, kde se shromažďovat po opuštění budovy. Všichni organizovaně se svými učiteli opustili budovu školy a v časovém limitu se shromáždili na stanoveném místě u školy. Po skončení poplachu si žáci mohli prohlédnout technické vybavení hasičů, kteří jim také podali odborné informace k celé akci.