21. 06. 2018

Sportovně-dopravní den

Dne 5. 6. 2018 uspořádali žáci 9. ročníku sportovně-dopravní den pro 1. až 8. třídu. Program měl dvě části. V první z nich hledaly děti indicie ukryté na různých místech naší obce. Po zdárném vyluštění hádanek byly vpuštěny do lesa k plnění úkolů. Tamní stanoviště je prověřila ze znalosti dopravních značek, křižovatek, hodu na cíl, hledání věcí, paměti a sluchu. Vítězem mladších se stala 1. třída a mezi staršími zvítězila 7. třída. 

Sportovní den se velmi vydařil, zabavil děti i učitele. 9. třída měla program dobře připravený a zásluhou na tom má i jejich třídní učitelka Iva Hebelková:)