07. 06. 2018

LIKO SVITAVY

Ve dnech 22. 5. a 29. 5. navštívili žáci druhého stupně společnost LIKO SVITAVY. Žáci si rozšířili své znalosti z oblasti sběru a svozu komunálního odpadu, nakládání s nebezpečným odpadem a především jak správně třídit odpad. Dále měli žáci jedinečnou příležitost prohlédnout si třídící linku a zjistit, co se děje s odpadky od okamžiku, kdy jsou vhozeny do kontejneru, až po jejich vytřídění a následnému zpracování v případě plastových lahví. Na závěr exkurze si žáci zahráli malý kvíz, jak správně třídit různé domácí odpady.