27. 02. 2018

Sportovní týden

1. sportovní den ve škole

V průběhu prvního dne si každá třída nakreslila svou sportovní vlajku. Společnými silami jsme v tělocvičně hravou formou vytvořili olympijské hry. Během slavnostního nástupu děti přečetly slavnostní slib a vybraný zástupce 9. ročníku V. Zeman s pochodní zahájil sportovní týden. Děkujeme panu škoníkovi za výrobu sportovní pochodně.

2. sportovní den ve škole

Ani mrazivé počasí nás neodradilo od zimní procházky spojené se sáňkováním a bobováním na místním závodišti. Děti si zimní hrátky velmi užily.

3. sportovní den ve škole

Žáci 2. stupně upekli perníkové medaile a vytvářeli prezentace o zimních olympijských hrách pro mladší žáky. Část žáků absolvovala turnaj v deskových hrách. Děti na 1. stupni rozjely 3. sportovní den balónkovým curlingem a zahrály si na návrháře olympijských medailí. Ve druhé části dopoledne navštívily bowling v Opatovské hospodě. Bowlingový turnaj si všichni užili, gratulujeme vítězům: Sam Lakatos, Natálka Šmídková. Děkujeme panu Pleskotovi a OÚ Opatov za poskytnutí dráhy.

4. sportovní den ve škole

Žáci 2. stupně si pro mladší žáky připravili prezentace o zimních spotrech, které jim v první části dopoledne představili. Ve zbývajícím čase se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje v "Člověče nezlob se". Vítězkou se stala Eliška Svatošová. Žáci 2. stupně navštívili bowling v Opatovské hospodě. Žáci vytvořili dvě družstva, vítězem prvního družstva pro 8. a 9. třídu se stal Jozef Lakatos a z druhého družstva pro 6. a 7. ročník se stala Petra Šmídková a Simona Tomíšková. Vítězům gratulujeme a ještě jednou děkujeme panu Pleskotovi a OÚ Opatov. Bowling se všem líbil a děti si to moc užily.

5. sportovní den ve škole

Poslední sportovní den se část žáků vydala bruslit do Svitav. Zbytek žáků zdobil medaile pro všechny účastníky sportovního týdne. Ve druhé části dopoledne probíhalo rozdávání diplomů a medailí.

Foto zde: https://zsopatov.rajce.idnes.cz/195_2017_2018_Sportovni_tyden_ve_skole_2018/